Институции

Обществено обсъждане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера

Пещера На основание чл. 22, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, на 19.07.2013г. /петък/ от 17.00ч. в заседателната зала на Общински съвет – Пещера ще се проведе обществено обсъждане на проект на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера.

Всички заинтересовани лица, органи и неправителствени организации на територията на община Пещера могат да се запознаят с материалите по общественото обсъждане, които са публикувани на началната страница на сайта на Община Пещера www.peshtera.bg.

Коментари