Институции

Наемат 8000 младежи по ОП “ Човешки ресурси“

Към 8000 български младежи до 29-годишна възраст могат да започват стаж по нова схема от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, пише в. „Труд“. Агенцията по заетостта обяви, че започва приемане на документи от работодатели от цялата страна.
Заявките могат да се подават до 31 декември т.г. или до изчерпване на финансовия ресурс на схемата. Бизнесът може да наема младежите в две направления: за стаж и за професионално обучение.
При стажуване програмата плаща възнаграждението на младежите в размер на минималния осигурителен доход за съответната професия и здравните и социални осигуровки за 6 месеца. Разходите за наставника на стажанта се поемат от работодателя. Ако след стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя се покриват разходите за осигуровки за още 6 месеца.
При обучение се поемат разходите за заплатата на младежите в размер до 90% от минималната работна заплата, както и осигуровките. Програмата плаща и на наставника 50% от минималната работна заплата.
И в двата случая, ако настоящият адрес на младежа е различен от мястото на работата, програмата поема транспортните му разходи за първия месец от стажа или обучението.
Както и по досегашните програми за младежка заетост желаещите да се обучават или стажуват млади хора ще се насочват от бюрата по труда, т.е. те трябва да са били регистрирани като безработни.

Източник : /bulgaria.utre.bg. /

Коментари