Общество

Комисия ще приема ще документите в изборния ден

Зам. областният управител  Ваня Минкова проведе консултации с представителите на политическите партии и коалиции. Консултациите са във връзка с провеждането на предсрочните парламентарни избори. Според Избирателния кодекс, Комисия от представители на всички парламентарно представени партии и коалиции и представител на областна администрация, ще приема бюлетините и екземпляр от протоколите на секционните избирателни комисии, след приемането им от районната избирателна комисия.

Днес беше постигнато съгласие за състава на тази Комисия. Тя ще се състои от общо 14 представители на различните партии и коалиции и един представител на областна администрация и следва да бъде назначена от РИК Пазарджик по предложение на областния управител. Предложението за състав на комисията е следното:

1.      г-н Христо Николов Вълков-Председател(ПП „ГЕРБ”)

2.      г-н Бельо Бельов Мандраджиев-Зам. Председател(ПП „ДПС”)

3.      г-н Славейко Алексиев Ангелов-Секретар(КП „Коалиция за България”)

4.      Г-н Кристиян Миленов Коларов(ПП „ГЕРБ”)

5.      Г-н Стоян Василев Минчев(ПП „ГЕРБ”)

6.      Г-н Веселин Янков Веселинов(ПП „ГЕРБ”)

7.      Г-н Иван Симеонов Николов(ПП „ГЕРБ”)

8.      Г-н Венцислав Сребринов Сребринов(ПП „ГЕРБ”)

9.      Г-н Янко Методиев Арсов(КП „Коалиция за България”)

10.  Г-н Цветан Николаев Иванов(КП „Коалиция за България”)

11.  г-н Мюмюн Хюсеин Дормуш(ПП „ДПС”)

12.  г-н Серьожа Лазаров Даскалов (ПП „Атака”)

13.  г-н Емануил Енев Златарев(КП „Синята коалиция”)

14.  г-н Димитър Петров Арангелов(ПП „НДСВ”)

15.  г-н Иван Димитров Тилев(Областна администрация-Пазарджик).

Мандатът на комисиите по чл. 233, ал. 7 от ИК е до приемането от всички СИК на територията на съответния многомандатен изборен район на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за областната администрация и останалите книжа и материали. Мандатът на комисията приключва със запечатване от нея на помещението по чл. 233, ал. 8 от ИК, в което изборните книжа и материали се съхраняват до следващите избори за народни представители Запечатването на помещението се извършва с хартиени ленти,подписани от всички присъстващи членове на комисията и подпечатани с восъчен печат, върху който е поставен уникален знак.

Коментари