Общество

И Ваня Чапарова се пресели в по-добрия свят

Пещера. Днес Народно читалище „Развитие-1873”, художественотворческа интелигенция и пещерската общественост се прости с Ваня Чапарова.

Дългогодишен радиопрограмен ръководител в Обувен завод „В. Мулетаров” / „Стара река”/ и сътрудник в Общинско радио Пещера.

Активен радетел на читалищното дело. С любов и всеотдайност посвети 10 години  на управлението му като член на Настоятелството и Проверителната комисия.

С артистична дарба представи множество драматургични роли на пещерската театрална сцена. Незабравимо ще остане превъплъщението и в образа на Секула от „Животът това са две жени” от Ст. Цанев. Носител на златен медал от VІІІ Републикански фестивал на любителското художествено творчество за изпълнение в спектакъла „Рождение по-властно от смъртта” .

И над нея се издига сега с човечност и виталност, които ни оставя в спомена!

Коментари