Култура

Ден на здравния инспектор

Всяка година, от 1997 година, 15 март се отбелязва като Ден на здравния инспектор. На този ден през 1967 г. с постановление на Министерския съвет е разкрита специалността „санитарен инспектор“ поради нарасналите изисквания за хигиенен контрол и осъзнатата значимост за прилагане на хигиенните принципи. Съгласно Закона за здравето, приет от 39-то НС, на 29 юли 2004 г., наименованието на длъжността „санитарен инспектор“ е променено на „здравен инспектор“. Мисията на инспекторите винаги е била свързана с опазване здравето на хората, като за целта те проверяват обектите с обществено предназначение и документите, удостоверяващи здравното състояние на персонала работещ в тях, вземат образци или проби от продукти и стоки със значение за здравето на човека; издават задължителни предписания при констатиране на нарушения, спират незабавно експлоатацията на обекти или на части от тях или извършването на дейности в случаите, когато е налице непосредствена опасност за живота и здравето на хората, свързано с разпространението на заразни заболявания или за възникване на отравяния; съставят актове при установяване на административни нарушения, съблюдават изпълнението на Националния имунизационен календар и динамиката на заразните заболявания. Тяхната работа е свързана с усвояване и прилагане на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за шума, Закона за водите и др.

Коментари

Култура

Ден на здравния инспектор

Всяка година, от 1997 година, 15 март се отбелязва като Ден на здравния инспектор. На този ден през 1967 г. с постановление на Министерския съвет е разкрита специалността „санитарен инспектор“ поради нарасналите изисквания за хигиенен контрол и осъзнатата значимост за прилагане на хигиенните принципи. Съгласно Закона за здравето, приет от 39-то НС, на 29 юли 2004 г., наименованието на длъжността „санитарен инспектор“ е променено на „здравен инспектор“. Мисията на инспекторите винаги е била свързана с опазване здравето на хората, като за целта те проверяват обектите с обществено предназначение и документите, удостоверяващи здравното състояние на персонала работещ в тях, вземат образци или проби от продукти и стоки със значение за здравето на човека; издават задължителни предписания при констатиране на нарушения, спират незабавно експлоатацията на обекти или на части от тях или извършването на дейности в случаите, когато е налице непосредствена опасност за живота и здравето на хората, свързано с разпространението на заразни заболявания или за възникване на отравяния; съставят актове при установяване на административни нарушения, съблюдават изпълнението на Националния имунизационен календар и динамиката на заразните заболявания. Тяхната работа е свързана с усвояване и прилагане на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за шума, Закона за водите и др.

Коментари