Общество

8 юни – Световен ден на океаните

Определен по време на срещата на високо равнище по проблемите на Земята през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Световният океан е люлката на живота на нашата планета, 70% от която е покрита с вода. Ресурсите на океана са залог за развитие и по-нататъшно съществуване на човешката цивилизация. Но за да може и в бъдеще да използваме тези ресурси, трябва да решим проблема с разрушителното въздействие на човека върху тяхната дейност.

Коментари