Култура

44 лица с трайни увреждания от Пещера ползват различни социални услуги

Пещера. 44 лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване ползват социални услуги предоставени от Община Пещера. 20 лица ползват социалната услуга „Личен асистент“, 8 имат назначени социални асистенти, 16 ползват услугата „Домашен помощник“. Персоналът нает по проекта „Предоставяне на почасови услуги от звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж- Пещера.е от 23 лица, сочат данните.

Коментари