Култура

31 май – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТЮТЮНОПУШЕНЕТО

Написано от Пещераинфо

През 2012 г. Световният ден за борба с тютюнопушенето преминава под 
мотото „Вмешателството на тютюневата индустрия”. Кампанията на РЗИ – 
Пазарджик тази година се осъществява съвместно с Община Септември и 
МГБППМН (Местна комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни) – Септември. През целия ден в сградата на 
администрацията ще има изнесен кабинет за отказване от тютюнопушенето. 
В рамките на кампанията ще се проведе акция „Изхвърли цигара – спечели 
награда!”, съвместно с деца от училищата в Септември, като пушачите, 
пожелали да последват съвета, ще получат атрактивна награда. В залата 
на ОбС – Септември с презентация и филми учениците от града ще могат 
да научат повече за вредата от цигарите. Филми по проект „Информирани 
и здрави – Животът обича непушачите” ще образоват и служителите на 
общинска администрация. Сред тях ще се проведе и анкетно проучване за 
разпространение употребата на цигари.
РЗИ – Пазарджик стартира отбелязването на световния ден за борба с 
тютюнопушенето, публикувайки на интернет-страницата си стихотворението 
на един шестокласник:

Не, на цигарите

Богомил Биков, 6 клас
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”
гр. Ветрен

Цигарата е нещо вредно
и да я използваш не е редно.

Цигарата е нещо толкова опасно,
но не на всички това е ясно.

С нея, ако се захванеш,
трудно ти ще се откажеш.

С цигарата, ако се слееш,
тежки дни ще преживееш.

Хей, човече, я се замисли
и цигари вече не пуши!

Повярвай, ако ти се пристрастиш,
скоро сам ще се унищожиш!

Затова напред в живота погледни
и „НЕ на цигарите” кажи!

Коментари