Култура

30 лица ползват услугата „Личен асистент“ в Пещера

Написано от Пещераинфо

Пещера. Към този момент 30 пещерци се възползват от социалната услуга „Личен асистент“, съобщиха за Пещераинфо от пресцентъра на Общинската администрация. Услугата се предоставя по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. С осъществяването на този проект е приложен нов подход при предоставяне на услуги в семейна среда, чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент“, като се даде възможност лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането  на услугата.

Коментари