Общество

21 март – Световен ден на гората

Отбелязва се в деня на пролетното равноденствие от 1972 година, по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие. Целта е да се защити флората и фауната на горите. Именно горите са природното богатство, на което дължим чистия въздух, който дишаме и чистата вода, която пием. Те са и естествената среда за живот и развитие на разнообразието от растения и животни. Освен това горите са и от особено важно значение за икономиката на дадена държава. Помнете, че всеки от нас носи отговорност за опазването на това природно богатство, както и за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието на страната.

Коментари