Култура

204  деца се обучават в ЦПЛР – Общински детски комплекс Пещера

Написано от Величка Ачева

Пещера. В Центъра за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс гр.Пещера  / ЦПЛР-ОДК- Пещера / , от началото на учебната 2018/2019г. се обучават 204  деца на възраст от 4 до 18 години. Това става ясно от докладна записка до общинските съветници в Пещера. В културната институция функционерат школи по български народни танци, танци на народите, школа по солфеж и пиано, група за автентичен фолклор, народен хор – вокално майсторство и школа по акордеон, деца със специални образователни потребности и новосформирани школи и клубове по гайда и клуб „В света на математиката“, уточни Николай Балабанов – директор на ЦПЛР-ОДК. Според него основната цел, на институцията е задоволяване на потребностите на подрастващите за самоизява и самоутвърждаване, чрез създаване и предоставяне на възможности за участие в конкурси, прегледи, фестивали и мероприятия в региона, областта, страната и извън нея. За  осигуряване на пълноценно обучение в школите по изкуства са назначени 6 щатни служители според зависимост от потребностите на децата и тяхното пълноценно и висококачествено обучение в желаното от тях направление, става ясно от докладната. ЦПЛР-ОДК- Пещера е институция в системата на предучилищното и училищното образование която осъществява дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните интереси и способности. Припомняме, че с решение на Общински съвет –  Пещера беше разширена  дейността  на ЦПЛР-ОДК  с  ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности, считано от 01.01.2018 г.  За  осигуряване на ресурсно подпомагане са назначени 1 психолог/логопед и трима  ресурсни учители. Децата и учениците са разпределени в три ресурсни групи. Екипът на центъра разполага и със  специалист с професионална квалификация учител на деца с нарушено зрение, който при необходимост работи и с деца с увредено зрение. Към настоящия момент, ЦПЛР-ОДК- Пещера осигурява ресурсно подпомагане на 41 деца и ученици със специални образователни потребности.

 

Коментари