Общество

16 януари- Ден на растителната защита

На 16 януари се отбелязва професионалният празник на работещите в сферата на растителната защита. На този ден през 1896 г. е издаден указ на княз Фердинанд I, с който се утвърждава Законът за мерките против филоксера, за възобновяване на унищожените от заразата лозя и се поставя началото на растителната защита, като част от селскостопанската наука. Денят на растителнозащитника за първи път е тържествено честван на 16 януари 2006 г. в аулата на Аграрния университет в Пловдив по повод 110 годишнината от издаването на първия нормативен акт на България в областта на растителната защита.

Коментари