Институции

16 900 физически и 645 юридически лица от Пещера ще получат съобщенията си за данъци

Пещера. 16 900 данъчно задължени физически лица от община Пещера ще получат съобщения за размера на дължимите местни данък сгради и такса битови отпадъци през 2015г. , съобщи Светла Тахова от Отдел “ Местни приходи“ в Общинска администрация. В данъчните съобщенията ще бъде включена и информация за неплатени задължения за минали години, начислените лихви, описани по отделно за всеки конкретен имот. 645 са юридическите лица, които ще получат съобщенията от приходната администрация, допълни Тахова. Отстъпка от 5 на сто ще има за всички собственици на недвижими имоти, които платят своите задължения за 2015 година до 30 април. Плащанията трябва да се извършат съответно до 30 юни и 31 октомври.

Коментари