Институции

14, 840 тона излезли от употреба гуми са събрани разделно през 2013 г. в община Пещера

Пещера. 14, 840 тона излезли от употреба гуми са събрани разделно през 2013г. в община Пещера, съобщиха от пресцентъра на администрацията. Излезлите от употреба гуми са отпадъци, които е забранено да бъдат депонирани, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. Събраните гуми са предадени за оползотворяване и/или обезвреждане на оползотворяващата организация „ЕКОМДИАНА“ АД, с която Община Пещера има сключен договор за сътрудничество.
Контейнери, в които всеки може да изхвърли непотребните си автомобилни гуми има разположени до следните обекти за смяна на гуми: „Автопал-99“ ЕООД /ул. „Хан Пресиян“№23/ и ЕТ „Никачи-Васил Грудев“ в кв. „Изгрев“ /ул. „Симон Налбант“ №68 /.

Коментари