Общество

13 ще са членовете на РИК

Областният управител на Пазарджишка област проведе днес консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени за състава на РИК-Пазарджик за провеждане на изборите за народни прeдставители, насрочени за 12.05.2013. Присъстваха представители на : Политическа партия „ГЕРБ”, „Коалиция за България”, Политическа партия „ДПС”, Политическа партия „Атака”, „Синята коалиция”, Политическа партия „НДСВ”.

Представени бяха изискуемите документи съгласно изискванията на Изборния кодекс, като в деловодството на областна администрация бяха депозирани две отделни заявления за участие в консултациите от представители на „Синята коалиция”.

Районна избирателна комисия Пазарджик ще бъде съставена от 13 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии е: Политическа партия „ГЕРБ” – 6 членове, „Коалиция за България” – 2 членове, Политическа партия „ДПС” – 2 членове, Политическа партия „Атака”, „Синята коалиция” и Политическа партия „НДСВ” по 1 член. В началото на срещата, областният управител обоснова аргументирано невъзможността в консултациите да участват представителите на „Синята коалиция”, които съгласно решение на ЦИК нямат качеството на представляващи «Синята коалиция». Същите напуснаха срещата, като депозираха възражение до ЦИК. Д-р Баксанов призова за постигане на споразумение относно състава на комисията. Политическите партии и Коалиции представиха поименно предложенията си за Председател, Заместник председател, Секретар, членове и зам. членове на РИК-Пазарджик.

ПП „Атака” изрази несъгласие относно заемането на ръководните позиции в състава на бъдещата РИК, за което представиха писмено възражение.

Коментари

Общество

13 ще са членовете на РИК

Областният управител на Пазарджишка област проведе днес консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-то Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени за състава на РИК-Пазарджик за провеждане на изборите за народни прeдставители, насрочени за 12.05.2013. Присъстваха представители на : Политическа партия „ГЕРБ”, „Коалиция за България”, Политическа партия „ДПС”, Политическа партия „Атака”, „Синята коалиция”, Политическа партия „НДСВ”.

Представени бяха изискуемите документи съгласно изискванията на Изборния кодекс, като в деловодството на областна администрация бяха депозирани две отделни заявления за участие в консултациите от представители на „Синята коалиция”.

Районна избирателна комисия Пазарджик ще бъде съставена от 13 членове, включително председател, заместник-председател и секретар, като съотношението между партиите и коалициите от партии е: Политическа партия „ГЕРБ” – 6 членове, „Коалиция за България” – 2 членове, Политическа партия „ДПС” – 2 членове, Политическа партия „Атака”, „Синята коалиция” и Политическа партия „НДСВ” по 1 член. В началото на срещата, областният управител обоснова аргументирано невъзможността в консултациите да участват представителите на „Синята коалиция”, които съгласно решение на ЦИК нямат качеството на представляващи «Синята коалиция». Същите напуснаха срещата, като депозираха възражение до ЦИК. Д-р Баксанов призова за постигане на споразумение относно състава на комисията. Политическите партии и Коалиции представиха поименно предложенията си за Председател, Заместник председател, Секретар, членове и зам. членове на РИК-Пазарджик.

ПП „Атака” изрази несъгласие относно заемането на ръководните позиции в състава на бъдещата РИК, за което представиха писмено възражение.

Коментари