Вашите сигнали

Вашите сигнали – голямото чакане в горското

Пещера.Членовете на клубовете в Пещера, имащи право на дърва за огрев, да се въоръжат с търпение. Това посъветваха пенсионери, които вече се наложи да чакат доволно много. Повече от два часа е отнело чакането на семейство възрастни хора, за да се доберат до чиновника, който да им даде разрешително. „Няма къде да седнеш, всеки стои прав, краката в един момент не те държат”, споделя дама на почтена възраст.

Тази година жители на община Пещера записани в списъците за доставка на дърва, които са членове на клубовете на пенсионера, инвалидите и останалите сдружения трябва да се явят в горския пункт/по пътя за Батак/ за да получат разрешителни, както Пещераинфо Ви съобщи преди дни. Документите ще бъдат връчвани поименно от служители на Държавно горско стопанство-Пещера всеки понеделник и петък от 9.00 до 11.00 часа. Мярката се налага от ведомството с цел предотвратяване на манипулации и злоупотреби от страна на трети лица.

Коментари