Култура Общество

Църквата „Св.Димитър“ отвори вратите си за ученици от НУ“Михаил Каролиди“

Пещера.По повод християнския празник Димитровден учениците от клуб “Пещера – традиции и съвременност”, от НУ “Михаил Каролиди” с ръководител Нина Якофова, посетиха катедралния храм “Св. ВМКЧ Димитър Солунски”в Пещера.

Те бяха посрещнати от свещеника в храма, който подробно им разказа за празника Димитровден, за историята на църквата. Посещението на децата в храма премина във вълнуваща дискусия. На изпроводяк учениците обещаха на свещеника при следващото си посещение да са научили молитвата “Отче наш”.

Тази година се навършват 215 год. от рождението на Петър Казов – създател на Пещерската архитектурна школа, благодарение, на която е построена църквата.

Клубът “Пещера – традиции и съвременност” е по проект BG05M2OP001-3.002-0303-С01 „Шарени мъниста“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

 

 

Коментари