Институции Общество

СУ „Св.Климент Охридски“ ще има свой музей

Написано от Пещераинфо

От 113 години СУ „Св. Климент Охридски“ е основополагащ камък на просветата в нашия град. От всяко пещерско семейство има поне по един ученик е прекрачвал неговия праг. От Гимназията са излезли десетки учени, културни дейци и общественици, известни извън пределите на града ни.

Историята на Гимназията – това е част от историята на град Пещера.
За да съхраним миналото за следващите поколения, ние, учителите и учениците от СУ, взехме решение за създаване на музей на училището. Това начинание не може да го осъществим без помощта на бившите възпитаници и преподаватели.

Призоваваме всеки, който е съхранил част от училищния живот, да го дари за музея на Гимназията.
Подходящи предмети са:
– Документи като свидетелства, удостоверения, грамоти, ученически бележници от миналия век.
– Ученически униформи.
– Запазени тетрадки и учебни пособия (мастилници, карти, атласи и под.).
– Ученически униформи, емблеми, значки и под.
– Снимки (с изписани на гърба имена на участниците, събитието и годината).
Необходимо е предлаганите експонати да бъдат запазени и да са от миналия век.
За контакти: Цветелина Гакева, тел. 0893302760

Валентин Стоянов

Коментари