Общество

Стартира Програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“

Пещера. Стартира Програма „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“. Право да се включат в програмата имат всички членове на СНЦ „Диабет-Пещера“, без значение от дохода, които са платили членския си внос за 2018г. и 2019 г. От 23 юли /вторник/ ще се събират и комплектоват
документите на бенефициентите. В клуба на диабетика от 10-11 ч. може да се получават формулярите. Желаещите трябва да носят преснимана Рецептурна книжка / 1 и 2 страница /. „Здравословно хранене в условията на живот с диабет“ е програмата на националната асоциация „Диабет“. Пакети ще бъдат раздадени на всички желаещи диабетици срещу заявление, писмено съгласие за предоставяне на личните данни и копие от страници на рецептурната книжка, с което се удостоверява заболяването.

УС на СНЦ „Диабет-Пещера“

Коментари