Институции

Предстои обществено обсъждане на проекта за изменение на „Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера“

Пещера. Общественото обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера ще се проведе на 12 април 2019 година в 17.00 ч в залата на Общински съвет гр. Пещера. От местната администрация приканват жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.
Проекта за изменение на "Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера" е публикувана на интернет страницата на Общината на 15.03.2019г.  и може да бъде видяна на адрес : https://www.peshtera.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=5043

Коментари