Институции

Предстои общесвено обсъждане на Общ устройствен план на Пещера

Пещера. На 22.11.2018 г. от 17.00 часа в залата на Общински съвет – Пещера, ул. „ Дойранска епопея “ № 17 ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  на Общ Устройствен План на община Пещера и Екологична оценка към Общия Устройствен План на община Пещера.​

Коментари