Вашите сигнали

Почитаме Св. Мария Магдалина

На 22 юли Християнската църква отдава почит на Великата равноапостолна света мироносица Мария Магдалина, прославила се със своята пламенна, непоколебима, самоотверж ена любов към Иисус Христос. Поради произхода си от град Магдала, който се намирал в Галилейската област на Палестина, наричат света равноапостолна Мария – Магдалина. Когато Иисус Христос ходел по Галилея и чрез Своята Божествена сила извършвал личби и чудеса, към него пристъпила жена на има Мария, която го молила за помощ. Господ изгонил из нея седем бесове и напълно я изцерил от болестта, от която страдала. Оттогава благодарната Мария служила непрестанно на Господа, слушала неговото учение и вървяла след него до самата Негова кръстна смърт. Тя самоотвержено изпълнила първата и главна заповед на Спасителя Христа: „възлюби Господа… от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила“.

Коментари