Култура Общество

Пещерата „Снежанка“ празнува

Написано от Пещераинфо

На 3 януари 1961 е открита пещерата „Снежанка“ над град Пещера. На 8 август същата година е обявена за природна забележителност от Главно управление на горите.

Пещерата изпълнява и функциите на буферна зона на резерват „Купена”. Използването на пещера „Снежанка” като туристически обект започва след нейното благоустрояване през 1968 г.

Тя е сред Стоте национални туристически обекта на БТС. Дълга е 145 м, с постоянна годишна температура 8 градуса. Образувана е от Новомахленската река през епохата на леванта и дооформена през кватернера.

В пещерата могат да се видят едни от най- красивите ледникови форми в България. Тя е богата на сталагмити, сталактити, сталактони, драперии и синтрови езерца.

Състои се от няколко красиви зони: Вълшебната зала, Залата на виметата, Голямата зала, Музикалната зала, свързани със Срутището, над което минава мост, Залата на гълъбите, Залата на китайските фенери и Каменната гора. В средата на пещерата има кръгли огнища, до които са намерени предмети от ранножелязната епоха и кости на животни. Траките са я използвали като убежище от враговете си.

Последното значимо облагородяване на пътя до пещерате е преди 16 години, когато по идея на тогавашния зам. кмет Николай Зайчев е изградена туристическа пътека по проект „1000 незабравими крачки до пещера Снежанка”, изпълнен от Сдружение „Кредо”.  Той позволи в най- стръмните участъци до пещерата да бъдат изградени стъпала, парапети, места за отдих.

Пещерата се стопанисва от ТД“Купена“.

 

 

 

 

 

Коментари