Култура

Онко сдружение организира безплатни профилактични прегледи за деца в Пазарджик

Във връзка с утрешния световен ден на онкоболните деца в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания в гр. Пазарджик на ул.”Александър Стамболийски” №16 на 15.02.2012 г. д-р Прокопи Копев ще извършва безплатни профилактични прегледи от 14:00 до 16:00 ч. В рамките на обявените часове няма да бъде необходимо направление за специалист. За предварително записване желаещите могат да позвънят на тел.: 034/986-232, 0888/380-308 или да се запишат в ЦСРИ на лица с онкологични заболявания на посочения адрес.
По официални статистически данни на Регионалната здравна инспекция, гр. Пазарджик за регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания до 2010 г. на територията на област Пазарджик са регистрирани общо 60 новообразувания на деца от 0 до 17 навършени години, от които 35 са на момчета и 25 – на момичета, като 9 от тях са диагностицирани за първи път само за 2010 г.- 5 на момчета и 4 на момичета.
На първо място това са болестите на лимфната, кръвотворна система и сродните им тъкани – 24 брой деца, като тук влизат левкемиите, лимфоидната левкемия, болестта на Хочкин и нехочкиновия лимфом. На второ място е локализацията на пикочната система – 9 деца, а на трето – око, главен мозък и други части на централната нервна система – 8 броя.

Коментари