Общество

Общинската организация на инвалидите в Пещера се отчете

Пещера. Общинската организация на инвалидите в Пещера е учредена през 1991 г. Тогава членската маса е наброявала едва 27 души. Тя е член на Европейския форум на хората с увреждания. Организацията се ръководи от 7 членен Управителен съвет с председател – Дафинка Василева. На помощ на ръководството са 18 квартални отговорници. В състава на общинската организация на инвалидите влизат: Дружество „Искра“ – Пещера, учредено на 22.02.2016 г. с членска маса – 339 човека, Дружество „Вяра“ – с. Радилово, с членска маса – 76 човека и Дружество „Вяра и надежда“ – с. Капитан Димитриево, с членска маса – 61 човека. Общинската организация на инвалидите – дружествата в Пещера, селата Радилово и Капитан Димитриево отчетоха богата, изпъстрена с много дейности и мероприятия  културно – масова, обществена и социална програма, осъществена в сътрудничеството с читалище “Развитие”, Дневния център за възрастни хора с увреждания и Пенсионерския клуб. Организирани са екскурзии и чествания на традиционни селски събори, участия в литературни беседи и посещения на концерти, театри и изложби. 

Коментари