Институции

Комисия извърши оглед на речните легла в община Пещера

Пещера. По разпореждане на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, директорът на РИОСВ – Пазарджик, изиска с писмo от кметът на Община Пещера в срок до 22 март 2015 г. да се извършат проверки на речните легла и прилежащите територии на реките в териториалния им обхват за нерегламентирани замърсявания и сметища и при наличие да организират почистването им, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. В изпълнение на Заповед №40/29.01.2015г. на Кмета на Община Пещера, на 03.02.2015г. комисия от длъжностни лица към Общинска администрация-Пещера извърши оглед на речните легла в границите на населените места в общината и описа участъците, които е необходимо да бъдат почистени от отпадъци, едри камъни и паднали дървета/клони компроментиращи водното течение, както участъците, в които е необходимо да премахване на дървесна и храстовидна растителност, съобщи Валентина Недялкова- младши експерт „Екология“. Съгласно чл.140, ал.4, т.1 и т.2 от Закона за водите със Заповед №50А/03.02.2015г. на кмета на общината на 17.02.2015г. е свикана и междуведомствена комисия, която да извърши оглед на описаните участъци и предложи програма за плановото им почистване. В междуведомствената комисия участват представители на Басейнова Дирекция-Пловдив, РИОСВ-Пазарджик, РДГ-Пазарджик и др., допълни Недялкова.

Коментари