Институции

Нови лични карти и паспорти от догодина

Правителството одобри идейните проекти за новите лични документи – поколение 2019.
Новите правила за български лични документи влизат в сила от януари догодина. Те въвеждат нови материали за изработка и защита на личните карти и паспорти.
Последното поколение български лични карти ще съдържат биометрични данни, а по желание и електронен идентификатор. От правителството съобщиха, че документите ще съдържат безконтактен чип и антена, отговарящи на изискванията на ICAO Doc 9303 за запис на биометрични и персонални данни на притежателя на документа.

Коментари