Общество

Мастър шеф на детските градини

Детските градини в Пещера  ДГ“Слънчо“, ДГ“Деница“,ДГ“Изгрев“,ДГ“Иглика“ и ДГ„Сокола“, проведоха открита практика Мастър шеф. Мероприятието имаше за цел да затвърди и обобщи представите за полезни и вредни храни, както и да се формира у децата положително отношение към личното здраве, здравословния начин на живот  и здравословното хранене. 

Коментари