Култура

Край с пушенето на обществени места

Написано от Пещераинфо

От 300 до 500 лева ще е глобата, ако се пуши на забранениместа, реши парламентът, който прие окончателно промените вЗакона за здравето.За второ нарушение глобата скача на между 500 и 1000 лева.За едноличен търговец, който не спази забраните, санкцията есъответно между 1000 и 1500 лева за първо и от 1500 до 3000лева за второ нарушение. Юридическите лица, които не сесъобразят с разпоредбите, са заплашени с глоби между 3000 и 5000лева, а за второ нарушение – до 10 000 лева.Според приетите изменения пушачите не могат да палят цигара настадион, детска площадка, прилежащи терени и тротоари на детскиясли, градини и училища, ученически общежития, на места, къдетоима детски и ученически мероприятия, както и на закритиобществени места.Нарушенията ще се установяват с актове, съставени от държавниздравни инспектори от здравните инспекции или от МЗ.Забраните за пушене влизат в сила от 1 юни тази година.С измененията депутатите приеха, че експертизата на вида истепента на увреждане на децата до 16 години ще се извършва отТЕЛК и НЕЛК с участието на специалист по детски болести. Досегатова се правеше от детски експертни лекарски комисии и НЕЛК сучастието на педиатър.След приемането на закона председателят на парламентарнатаздравна комисия Даниела Дариткова коментира, че тютюнопушенетопредизвиква повече от 25 заболявания, а България е на едно отпървите места по сърдечносъдови болести. Няма доза тютюнев дим,която е безвредна за здравето, смята тя. Според неяикономическите ползи ще настъпят впоследствие, защото еднапо-здрава нация предполагала по-малко разходи за здравеопазванеи по-добра работна сила.

Коментари