Култура

Клуб „Здравословно хранене и Национални ястия на държавите от ЕС”, работи успешно

Пещера. И през тази учебна година в СОУ „Свети Климент Охридски“-Пещера продължава работата на клуб „Здравословно хранене и Национални ястия на държавите от ЕС“. Пректът стартира дейността си на 1 февруари 2012 г и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.
В дейността на клуба са включени 9 ученици от 6, 8 и 10 клас. Основната му задача е чрез подобряване на информираността за принципите на здравословното хранене и запознаването с богатството на Европейската кухня, да се провокира интерес в участниците към формиране на здравословни хранителни навици и култура, свързана с човешките ценности, нагласи и емоции и превръщането им в отговорни потребители. Приоритет на всички нас като общество е здравето на подрастващите. Отчитайки сериозността на проблема и тенденциите в последните години към завишаване процента на заболеваемост при децата, е необходимо да се осъзнае, че здравословното хранене не е мода, а отговор на засилената динамика на живота – потребност, появяваща се в резултат на естествените процеси, протичащи в обществото. Предстои представителната изява, предвидена за 1 март 2013 година, в която участниците ще приготвят няколко традиционни ястия от различните държави на Европейския съюз.

Коментари