Институции

Информация относно снабдяване с дърва за огрев

Пещера.От ДГС Пещера информираха, че към  31.08.2017 година снабдяването на населението с дърва за огрев става  ритмично.

  1. Осигурени са: 4 434 м3- широколистни дърва / бук и дъб/, от които към момента са доставени: 3 628 м3.
  2. Предвидени са: 1 330 м3 – иглолистни дърва, от които до момента са закупени само: 162 м3.

От подадените в Държавно горско стопанство  Пещера заявления на нуждаещи се граждани от дърва за огрев до момента са  снабдени: лежащо болни, самотни и  инвалиди.

На 90% от всички нуждаещи се от селата Радилово и Капитан Димитриево са получили дърва.

Създадена е организация за доставяне на дърва и от съседни общини, като целта е максимално бързо хората да си закупят дърва, преди настъпване на зимния сезон.

Очаква се до края на месец октомври кампанията по снабдяване с дърва за огрев да приключи.

 

                                                                                   Община Пещера

Коментари