Институции

Засилени проверки в резерват „Купена“

Пещера. За сеч на дървета в резерват „Купена“ е съставен акт на физическо лице, за нарушение на Закона за защитените територии. Резервата е проверяван от началото на годината няколко пъти. Продължават да се извършват засилени проверки от страна на експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик. Организират се и съвместни акции с Жандармерията в Пловдив и РУ на полицията в Пещера.

 

Коментари