Общество

Започва Седмицата на джамиите

Главно мюфтийство (ГМ) на Мюсюлманското изповедание в Република България организира „Седмица на джамиите“ от 1 до 7 октомври, съобщи „Fakti.bg“.   „Джамиите са гнезда на знанието и науката, в които подготовката наподобява различните степени на образованието в училищата. Изпълнението дори на светските дела в отворените за Божия свят места, каквито са храмовете, стои над всяко обяснение с оглед на онова, с което се изпълва духът“. Позовавайки се на тези азбучни истини със „Седмица на джамиите“ Главно мюфтийство цели да запознае обществото с храмовете на мюсюлманската общност в страната. Инициативата цели също така и да помогне за възпитаването на хората в духа на разбирателство, толерантност и уважение към другостта, да популяризира значимостта и мястото на храма в обществото, да покаже, че мюсюлманите и ислямът са открити за различните от тях по религия хора.

Източник : / Fakti.bg /

Коментари