Култура

Донорите на органи ще получават компенсации

Парламентът одобри окончателно промените в Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, с които се регламентира възможността донорите да могат да получават компенсация за предоставяне на свой орган или части от него, съобщи „Darik“.  Обезщетението ще бъде ограничено – само до възстановяване на свързаните с донорството разходи и загуба на доходи. Въвежда се също изискването обменът на органи с други държави. Той ще се извършва след сключване на споразумение между Изпълнителната агенция по трансплантация и съответната държава при спазване на посочените изисквания. Разрешенията за внос и износ на органи, тъкани и клетки и на обмен на органи ще се издават от изпълнителния директор на Агенцията по трансплантации, което ще доведе до ускоряване на процеса по издаването им. Досега разрешенията се издаваха от министъра на здравеопазването по предложение на изпълнителния директор на агенцията./ Darik /

Коментари