Институции Политика

Днес : Първо заседание на Общински съвет- Пещера за мандат 2019-2023г.

Пещера. Областният управител на област Пазарджик Стефан Мирев, свиква първо заседание на Общински съвет- Пещера за мандат 2019-2023г. на 15.11.2019г. /петък/ от 14:00ч. в залата на Общински съвет. Новоизбраните общински съветници, Кмет на община и Кметове на кметства полагат клетва и подписват клетвен лист в присъствието на Областния управител, Председателя на Общинската избирателна комисия и граждани на общината. В първото заседание на новоизбраните общински съвети се провежда и процедура по избор на Председател.

Коментари