Институции Общество

Детско полицейско управление гостува на децата в НУ“Михаил Каролиди“

Пещера.Доброволците от Детско полицейско управление от ОУ"Св.Патриарх Евтимий" бяха гости на учениците от НУ"Михаил Каролиди". Целта на посещението бе да се запознаят децата с работата на полицая, с основните правила за безопасност на движението и не на последно място да научат какво е това Детско полицейско управление.

Младши полицейският инспектор Иван Христев бе подготвил любопитна презентация, която по забавен начин припомни правилата за движение и безопасност на пътя.

А доброволците в ДПУ с охота демонтрираха оборудването на полицая – от каската и щитовете до бронежилетката. А на най-добрите слушатели бе оказана честтада им бъдат снети отпечатъци.

Програмата „Детско полицейско управление”(ДПУ) е дългосрочна превантивна програма на Министерството на вътрешните работи, с която се цели да се опази животът, здравето, правата и имуществото на децата, да се формират умения и навици за правилно поведение в различни ситуации, формиране на нетърпимост към престъпните посегателства, понижаване на престъпленията и противообществените прояви, извършвани от деца и срещу деца, както и създаване на гражданска позиция и засилване доверието към полицията и институциите в Р България. 
Програмата е предназначена за обучение на деца от начален и прогимназиален етап. Обучението ще е двугодишно (трети и четвърти клас или пети и шести клас). 

Коментари