Институции Общество

Десислава Костадинова: В Бюджет`2018 ще има повече пари за общините от нашата област

София. Народното събрание прие на първо четене държавния бюджет за следващата година. Предвидените приходи, помощи и дарения за догодина са 23 515,8 млн. лв. Тази сума е по-голяма от сумата по бюджета за 2017 г. с 1 583,8 млн. лв., което се дължи на повече постъпления от данъчни и неданъчни приходи.

Общата сума на разходите за 2018 г. е 11 923,3 млн. лв. и е по-голяма от разходите за 2017 г. с 831,2 млн. лв. Увеличението се разпределя за текущите разходи 538,7 млн. лв. и капиталовите разходи 292,5 млн. лв. Бюджетните трансфери-нето са 11 082,1 млн. лв., като това е с 370,7 млн. лв. увеличение. Размерът на вноската на Република България в Общия бюджет на Европейския съюз за 2018 г. ще бъде 1 133,9 млн. лв., или 1,1 процента от БВП.

Размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2018 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 6 и по видове са обща субсидия за делегираните от държавата дейности 2 780 714 800 млрд лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 284 022 000 млн лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 35 228 100 млн лв., целева субсидия за капиталови разходи 164 110 200 млн лв. и по общини.

„На фона на цифрите на национално ниво, за нашият регион данните са следните: основните бюджетни взаимоотношения с общините от област Пазарджик са в размер на 127 085 200 лв. От тях разходите за делегирани от държавата дейности са 105 363 500 лв. Най-голям дял има сектор Образование – 75 664 500 лв. Това е доста по-висок бюджет спрямо миналогодишния, когато по основните бюджетни взаимоотношения за общини в пазарджишка област са били заложени малко под 105 млн лв. 12 милиона лева повече са предвидени за образованието за следващата година отколкото за тази. В настоящия бюджет са били предвидени малко над 65 милиона лева.

И понеже сме в очакване на зимния сезон може би трябва да спомена, че в трансферите за местни дейности за зимно поддържане на пътищата в областта държавата предоставя 980 000 лв. или 100 000 лв. повече в сравнение с бюджета за настоящата година. За капиталови разходи пък целевата субсидия е в размер на 4 897 600 лв.“, сподели след гласуването на бюджета народният представител от ГЕРБ-Пазарджик Десислава Костадинова.

Всичко това говори за стабилно управление, по-добро икономическо състояние на държавата. По-големия бюджет е гаранция, че страната ни върви по правилен път, допълни Костадинова.

За 2018 г. се прогнозира Брутният вътрешен продукт да е в размер на 105 609 млн. лв., а икономическият ръст слабо да се забави до 3,9 процента. Догодина нивото на безработица се очаква да се понижи до 6,2 на сто. Предвижда се инфлацията в края на следващата година да достигне 1,6 на сто. Ръстът при инвестициите ще се ускори до 4,3 процента.

Коментари