Институции Общество

Граждани видяха шест ключови места по веригата на процеса на изгаряне на отпадък

Написано от Пещераинфо

Пещера.Десет заинтересовани граждани дойдоха на място в компанията да отговорят на въпросите си за съществуващата инсталация и планираното депо за отпадъци.
Изпълнителният директор Ангел Желязков посрещна посетителите и веднага поеха към инсталацията за изгаряне на отпадъци. Заедно с Йордан Йорданов, ръководител когенерационна централа и инсинератор, минаха по пътя на оползотворяване на отпадъка. С първите стъпки гостите вдигнаха глава към комина и попитаха какво виждат.
“Виждате само пара, защото сега гори биомаса от производството ни, а тя е много влажна. Освен това, парата се вижда, защото навън е студено. Когато навън е студено виждате и парата от дъха си“, обясни г-н Желязков.

Посетителите се запознаха с шест ключови места по веригата на процеса на изгаряне на отпадък: първо видяха помещението с отпадъците за горене (т.нар. RDF – малките парчета отпадък от хартия, найлон и дърво, които не могат да бъдат рециклирани). Следващият етап беше силозът за биомаса – остатъчният продукт от ферментацията. Интересен им беше самият котел, където успяха да надникнат през илюминаторите и да видят горивния процес. Провериха сами помещението с установката за непрекъснат мониторинг. Преди да излязат от инсталацията, прекараха време в операторната – станцията, от където се управляват процесите, свързани с горенето и мониторинга на въздуха.

На излизане видяха пречиствателните съоръжения (мултициклон и ръкавен филтър) и продуктите от тях. Разбира се, накрая заровиха ръце в „опасния отпадък“ от изгарянето.

Биовет се ангажира да организира още подобни посещения, като следващото ще бъде в съботен ден.Коментари