Институции

Вижте къде регламентирано можете да извозвате строителните си отпадъци

Пещера.От 1 януари 2018г. ОП „Чиста и поддръжка на общинската инфраструктура“ извозва битовия отпадък на Община Пещера на Регионално депо за неопасни отпадъци – Пазарджик, Клетка 1, което обслужва девет общини от област Пазарджик. Към момента Община Пещера няма обособена площадка за строителни отпадъци, в тази връзка с цел предотвратяване на нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци Общинска администрация Пещера,  призовава гражданите, които при извършване на ремонтни и строителство дейности образуват СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ да се обръщат към фирмитеотговарящи на изискванията, с обособени такива площадки на територията на област  Пазарджик, а имено:

          „ЯНИС – ЛУПАНОВ“  ЕООД

           с административен адрес:

гр. Пещера, ул. Симон Налбант“№46

          МОЛ: Стоян Тодоров Лупанов

          тел. за връзка 0887247328

 

„АЛЕКСА-69” ЕООД с ЕИК:200455786,
с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза”89
МОЛ: Валентин Кирилов Василев.
тел за връзка:0896 616 616.

Коментари