Любопитно

И през тази година продължава работата по Проект „УСПЕХ“

Пещера. Заниманията в клубовете и секциите носят на учениците освен знания и умения, много радост и забава. Клуб „Аз създавам себе си“ е един от клубовете ,които стартираха работата си през учебната 2013/2014година. Той има за цел чрез знанията, които учениците ще придобият по време на екипната си работата, да се формират критерии за поведение в обществото, водещи до израстване на самата личност. В част от темите на клуба са заложени някои „златни правила“ за безупречно поведение по време на различните видове общуване – етикет и поддържане на добър тон при пътуване, гостуване, посещение на обществени места. Специално място е предвидено за запознаване с бизнес етикета: как се създава делови имидж, избор на облекло и аксесоари по различни поводи, комуникация на работното място – кореспонденция, телефонни разговори, формални и неформални мероприятия в и извън офиса, норми за работа и обноски в Интернет, отношения с кредитни и пр. институции. Поведението в нашето битово ежедневие: как да се държим, когато сме на гости, какво може и не може да се върши на масата (тук е застъпено и изкуството да се пият алкохолни напитки без неприятни последици), как да връчваме и приемаме подаръци.
Участниците в клуба са изключително ентусиазирани и очакват всяка нова сбирка с нетърпение. 

Коментари