Вашите сигнали

Велика Събота е

Написано от Пещераинфо

На Велика събота църквата възпоменава телесното погребение на Исус Христос и слизането Му в ада. По обичая на юдеите Йосиф и Никодим снели пречистото тяло Господне от кръста, обвили ги в пелени с благовония и го положили в нов каменен гроб в Йосифовата градина, която се намирала недалче от хълма Голгота. При погребението на Исус присъствали Мария Магдалина, майка на Яков и Йосиф. Първосвещениците и фарисеите знаели, че Исус Христос е предрекъл възкресението си. Не вярвайки на предсказаното, а и страхувайки се да не би Апостолите да откраднат тялото му, те измолили от Пилат военна стража. Поставили стражата до гроба, а самия гроб запечатали. Църквата чества Велика събота като „най-благословения седми ден“, защото това е денят, когато Словото Божие лежи в гроба като мъртъв човек, но в същото време спасява света и отваря гробовете.

Коментари