Вашите сигнали

Вашите сигнали: За почистването на шахтите

Написано от Пещераинфо

Изпратено от вас на месинджъра на Пещераинфо:

Може ли някой да познае откога тази шахта не е почистване на ул. Ал. Стамболийски?

Коментари