Институции Култура Общество

Библиотеката с мисъл за хората със специфични нужди

Написано от Пещераинфо

Народно читалище „Развитие – 1873“ гр. Пещера с финансовата подкрепа на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи предоставя нови възможности за хора със специфични потребности. Фондът бе учреден преди 2 години съвместно с платформа АГОРА.

С цел повишаване качеството на живот, социално общуване и гражданска активност на хора със специфични потребности читалището реализира проект „Информационни пътеки за хора със специфични потребности – една малка стъпка към голямата грижата за човека“.

Читалищната библиотека е включена в системата Глобални библиотеки. Тя разполага с книжен фонд от 37000 тома. Посещенията в нея през 2019 г. са 6786, а заетите от тях библиотечни документа 12362 . Интернет посещенията са 1238 . Библиотека се абонира и за образователния сайт „Уча се” в помощ на ученици, студенти, родители. Осигурява онлайн достъп до електронния си каталог и други собствени бази данни чрез интернет и предоставя дистанционни услуги на своите потребители, средно годишно 800 абоната и нито един от тях незрящ – по обясними причини. Сега това неравенство се преодоля. В библиотеката по проекта е инсталиран специализиран софтуер на Българската академия за компютърна лингвистика за трансформиране на текстови файл в гласов.

Проведе се обучение на 5 човека библиотекари и доброволци от Клуб приятели на книгата, които ще сътрудничат на незрящи в придобиване на умения за ползване на специализирания софтуер.Така ще бъдат приобщени и незрящи към глобалния свят на информационното общество.

НЧ“Развитие -1873“ гр. Пещера е център на духовния живот в града. За да се осигури достъп до обществени обсъждания , културни събития и инициативи организирани от Община Пещера, учебните заведения, граждански клубове от града и национални културни институции , по проекта е закупена рампа за стълбите пред главния вход. С нея се преодолява височина от 46 см. Така в съвременните условия на живот сградата паметник на културата строен през 1903 г., се адаптира към изискванията на хората със специфични потребности .

Още повече, че в пещерската библиотека се реализира уникалният за България проект Бебетека, който приобщава към писменото слово и най-малките жители на Пещера.

Коментари