Култура

БАБА МАРТА СЕ ШЕГУВА

Бабо Марто, не така – 
не прави си с нас шега.
Слънчо бърза да огрее,
лястовичка да запее…
Пак си нещо недоволна.
Или си от хрема болна?
Цъфна синия синчец,
ти покри го със снежец.
Пъпки люлякът разпука,
Пролет на вратата чука.
Да я срещнеме с усмивка
и закичим с пъстра китка.
Хайде, Бабо, укроти се,
с братята си помири се.
Нека всички са доволни,
Пролет иде животворна.

Мими Димитрова

Коментари