Институции

Американци разучиха ромската действителност на Пещера

Шест души от Съединените американски щати посетиха Пещера по програма „Citizens Legislative Advocacy in Minority Communities” ръководена от американски концорциум с партньрство от България (Фондация С.Е.Г.А.), Румъния, Унгария и Словакия.Проектът е обменно посещение за Европейци, които да научат повече за живота в Америка и тяхното гражданско общество и обратното, американци да научат за живота в Европа (частност България) и нейното гражданско общество. Споделянето на добри практики, срещи с институции, организации и заинтересовани страни, в частност ромската проблематика, е основата в обмените.Гостите от Америка бяха в Пещера по покана на общинския съветник Юксел Яшаров. От него те научиха кой е основният проблем за ромите в Пещера, а именно незаконното строителство и сериозният проблем и предизвикателство пред всички институции за разрешаването на проблема. Гостите посетиха местността «Орешака» и «Ямата», където в началото на месеца бяха съборени три къщи и станаха свидетели на това как Надежда, за която вече ви разказахме, сама си събаря къщата. Пред чуждестранните гости се очерта още един проблем- близостта на градското сметище до двата ромски квартала на Пещера.

Коментари