Институции

Ако търсите работа в Пещера

Написано от Пещераинфо

Бюрото по труда в Пещера обяви свободните работни места.

Работни места за лица с висше образованиe

  • Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
  • Учител, детска градина

Работни места за лица със средно и основно образованиe

4   Опаковач

2   Чистач, производствени помещения

1   Склададжия

1   Водач, мотокар

1   Продавач-консултант

2   Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

2   Сервитьор

1   Машинен оператор, банциг

1   Камериер/камериерка, хотел

1   Машинен оператор, рендосване на дървен материал

Коментари