Култура

Здравно-образователна сесия в Кризисен център – Пещера

По повод 1 декември – Световният ден за борба със СПИН, доброволците от Клуб „Връстници обучават връстници” към Фонд – ИГА проведоха серия от мероприятия на територията на Пазарджишка област.

На 27 ноември те организириха  здравно-образователна сесия в Кризисен център – Пещера. През следващите дни направиха кампания в Професионална гимназия по облекло – Пазарджик и селата Паталеница и Калугерово. На 1 декември кампанията ще продължи по улиците на Велинград, къдетоте ще раздават презервативи и информационни материали.

Клуб „Връстници обучават връстници” функционира в Пазарджик от 2009 г. Той реализира дейността си в рамките на Компонент 7: „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите, насочени към младежи” – част от Програмата на Министерство на здравеопазването „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.

В Пазарджик този Компонент се координира от Фонд за превенция на престъпността – ИГА.

Коментари