Култура

Започва приемът на заявления за получаване на уникален код за достъп до електронните здравни досиета

От 15 април започва приемът на заявления за получаване на уникален код за достъп до електронните здравни досиета на пациентите. Желаещите трябва да подадат лично формуляр в офиса на районните здравноосигурителни каси. Уникалният код за достъп ще се предава на хартиен носител в запечатан плик. Той е комбинация от десет цифри и букви. Въвеждайки го в системата, всеки един ще може да отвори личното си досие и да види заболяванията си и извършените прегледи. За тази цел болниците ще са длъжни да качват епикризите в досиетата на болните. Информацията за извършените медицински дейности е от 2009 година до сега. Пациентите обаче ще могат да видят само онези дейности, които са по линия на касата, т.е. – заплатените от НЗОК, а не всички прегледи, извършени от специалисти. Докато се разработи системата, информацията ще постъпва със закъснение минимум от един месец. Ако пациентът прочете невярно съдържание, може да поиска проверка. Родителите ще имат достъп до информация за лечението на дете, без да е необходим нов код за достъп до момента на навършване на 18 години на детето.

Източник : / Ekip News /

Коментари