Общество

Заключиха „Юбилейна“ за пореден път

Пещера. Поставиха нова решетка на входа на пещера „Юбилейна“ край Пещера. По този начин представители на Спелео клуб „Бесапара“- Пещера целят да ограничат произволният достъп на вандали в карстовото образувание. Въпреки опитите на спелиолозите да запазят вътрешността на пещерата от вандалите, такива не липсват. Входът към „Юбилейна“ се ограничава за пореден път, злосторници обаче успяват да изкъртят огражденията и да влизат необезпокоявани за да рушат сталакмити и сталактити в пещерата. Пещера“Юбилейна“ се намира на 600 м. надморска височина. Дължината й е около 1 000 м. Открита е на 12 февруари 1974г. Веднага е затворена с врата и е запазена. Има разнообразни образувания. Няма пещерна форма на подземния карст, която да липсва в тази пещера. По думите на Георги Киев – председател на ТД „Купена“, тази пещера е училище по спелеология. Откритите находки дават основание на изследователите да заключат, че „Човекът от бронзовата епоха е познавал „Снежанка“ и „Юбилейна“ и в тях е търсил подслон, сигурност и вода.

Коментари