Любопитно

За приема на български граждани за учебната 2014/2015г. в руските висши учебни заведения

Министерството на образованието на Руската Федерация и Россотрудничество обявяват прием на чуждестранни граждани, лица без гражданство и съотечественици за обучение през 2014/2015 учебна година. Модератор е Представителството на Россотрудничество в Република България. Документи се приемат до 01.04.2014 година в Представителството на Россотрудничество в Република България / София, ул. Шипа №34, отдел „Наука и образование“/. Резултатите ще бъдат обявени през месец юли 2014 година.
Кандидатите ще могат да получат безплатно образование в руските вузове. Всеки има право по собствено желание да избере до шест учебни заведения, в които би желал да продължи образованието си / но не повече от две в един и същи федерален окръг/. Желаещите имат възможност да кандидатстват за бакалавър, магистратура, аспирантура, доктурантура, стажировка и допълнително професионално образование /повишаване на квалификацията/. Българските граждани получават държавна академична стипендия през целия период на обучение, без да има значение какъв успех имат. Също така им се предоставя общежитие, на същите условия, както и на руските студенти, които се обучават на държавна стипендия, както и безплатно медицинско обслужване. Българските граждани, които не владеят руски език в достатъчна степен, имат право на безплатно обучение по руски език в подготвителния факултет на вуза, който са избрали. Срока на обучение в подготвителния факултет е една година и не влиза в периода на обучение по специалността, която са записали. Общо 50 българи ще могат да ползват държавна стипендия от Руската федерация: 28 – студенти за бакалавърска степен, 4 – студенти за магистратура, 8 – аспирантура, 3 – в областта на изкуството/ музика, изобразително и сценично изкуство /, 7 – допълнително професионално образование след завършено висше образование / медицина, икономика и управление, руски език/. Двадесет места са предвидени за специалностите: информатика и изчислителна техника, нефт и газодобив и пренасяне, психология, икономика и управление, езикознание и музикално изкуство. Всяко ВУЗ само ще избира студентите за сметка на федералния бюджет, а представителството на Россотрудничество в България е готово да проведе разговори с конкретни ВУЗ, за възможността българските студенти при тяхно желание да работят на територията на ВУЗ, с което да покрият допълнителните си нужди за пълноценен живот. Препоръчваме да се кандидатства за някои от над 1000 ВУЗ в 7 –те федерални окръга на Русия, а не само в Москва и Санкт Петербург, където и животът е най-скъп.

Документи, необходими за кандидатстване в руски образователни учреждения

1. Попълнена анкета с прикрепена цветна снимка.
2. Копие от документите за получено образувание с указани предмети и получени оценки / учениците имат възможност да представят академична справка/
3. Копие от медицинска справка за отсъствие на противопоказания за обучение в Русия, издадена от официален орган на страната.
4. Копие от медицинска справка за отсъствие на ХИВ и СПИН, издадена от официален орган на страната.
5. Копие на паспорта, с който кандидата ще пътува. Срокът на действие на паспорта да бъде не по-кратък от януари 2016 година.
6. Копие на свидетелството за раждане.
7. Копие на други документи /дипломи, грамоти, награди от олимпиади и конкурси и др./
8. Копие на документите, подвърждаващи нивото на подготовка при кандидатстване за специалности в областта на културата и изкуството.

Документите, които не са преведени на руски език, нямат нотариална заверка, не са окомлектовани в съонветствие с изискванията, няма да бъдат приемани.
За повече информация : www.rkic-bg.com и на тел. 02 946,1906, 02 943 3523

Уважаеми колеги,
Моля да разпространите тази информация сред учениците, които завършват средно образование тази година, както и сред други заинтересовани млади хора.
За да можем резултатно да съдействаме за приема на кандидатите, моля да се изпратите до нас до 25.март 2014г. справка за:
– Три имена на кандидата с телефон и имейл за връзка
– Образователно ниво, за което кандидатства
– ВУЗ, за който/които/ кандидатства/

Коментари